Thông Báo Nghỉ Lễ

Nghỉ Tết Dương Lịch 2016

Quỹ Tín Dụng Mỹ Bình nghỉ Tết Dương Lịch ngày Thứ Sáu 01/01/2016.

Quỹ Tín Dụng Mỹ Bình làm việc bình thường từ ngày Thứ Bảy 02/01/2016.

Nghỉ Tết Âm Lịch Bính Thân 2016

Quỹ Tín Dụng Mỹ Bình nghỉ Tết Âm Lịch từ ngày Thứ Bảy 06/02/2016 đến ngày Thứ Sáu 12/02/2016.

Quỹ Tín Dụng Mỹ Bình làm việc bình thường từ ngày Thứ Bảy 13/02/2016.

Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Quỹ Tín Dụng Mỹ Bình nghỉ lễ ngày Thứ Bảy 16/04/2016.

Quỹ Tín Dụng Mỹ Bình làm việc bình thường từ ngày Thứ Hai 18/04/2016.

Nghỉ Lễ 30/04 và 01/05

Quỹ Tín Dụng Mỹ Bình nghỉ lễ từ ngày Thứ Bảy 30/04/2016 đến ngày Thứ Ba 03/05/2016.

Quỹ Tín Dụng Mỹ Bình làm việc bình thường từ ngày Thứ Tư 04/05/2016.

Nghỉ Lễ 02/09

Quỹ Tín Dụng Mỹ Bình nghỉ lễ từ ngày Thứ Sáu 02/09/2016 đến ngày Thứ Bảy 03/09/2016.

Quỹ Tín Dụng Mỹ Bình làm việc bình thường từ ngày Thứ Hai 05/09/2016.