Thông Báo Nghỉ Lễ 2024

Tết Dương Lịch

Nghỉ từ ngày 30/12/2023 đến ngày 1/1/2024

Làm việc bình thường từ ngày 2/1/2024

Tết Âm Lịch

Nghỉ từ ngày 8/2/2024 đến ngày 14/2/2024 (29 đến mùng 5)

Làm việc bình thường từ ngày 15/2/2024 (Mùng 6)

Giỗ Tổ Hùng Vương

Nghỉ ngày 18/4/2024

Làm việc bình thường từ ngày 19/4/2024

30/4 & 1/5

Nghỉ từ ngày 30/4/2024 đến ngày 1/5/2024

Làm việc bình thường từ ngày 2/5/2024

2/9

Nghỉ từ ngày 2/9/2024 đến ngày 3/9/2024

Làm việc bình thường từ ngày 4/9/2024