Thông Báo Nghỉ Lễ 2023

Tết Dương Lịch

Nghỉ từ ngày 31/12/2022 đến ngày 2/1/2023

Làm việc bình thường từ ngày 3/1/2023

Tết Âm Lịch

Nghỉ từ ngày 20/1/2023 đến ngày 26/1/2023 (29 đến mùng 5)

Làm việc bình thường từ ngày 27/1/2023 (Mùng 6)

Giỗ Tổ Hùng Vương

Nghỉ ngày 29/4/2023

Làm việc bình thường từ ngày 3/5/2023

30/4 & 1/5

Nghỉ từ ngày 29/4/2023 đến ngày 2/5/2023

Làm việc bình thường từ ngày 3/5/2023

2/9

Nghỉ từ ngày 1/9/2023 đến ngày 3/9/2023

Làm việc bình thường từ ngày 4/9/2023