Tiền Gửi Tiết Kiệm

Quỹ Tín Dụng Mỹ Bình nhận tiền gửi tiết kiệm:

 • Lãi suất cạnh tranh theo thị trường

 • Được cầm cố Sổ tiền gửi để vay tiền trước khi đáo hạn

 • Kỳ hạn gửi tiết kiệm đa dạng

 • Tin cậy, bảo mật thông tin

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm: (áp dụng từ ngày 9/5/2024)

Kỳ hạn gửi Lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm) Lĩnh lãi hàng quý (%/năm) Lĩnh lãi hàng tháng (%/năm)
Không kỳ hạn 0.50
1 tháng 1.40
2 tháng 1.70 1.70
3 tháng 2.00 2.00
4 tháng 2.30 2.30
5 tháng 2.60 2.60
6 tháng 2.90 2.85 2.80
7 tháng 3.20 3.15 3.10
8 tháng 3.50 3.45 3.40
9 tháng 3.80 3.75 3.70
10 tháng 4.00 3.95 3.90
11 tháng 4.20 4.15 4.10
12 tháng 4.40 4.35 4.30
13 tháng 4.60 4.55 4.50
18 tháng 4.80 4.75 4.70
24 tháng 5.00 4.95 4.90
 • Cơ sở tính lãi là 365 ngày.

 • Lãi được tính trên số ngày thực tế.

 • Tiền gửi có kỳ hạn, nếu khách hàng rút trước hạn được hưởng lãi suất không kỳ hạn theo mức lãi suất không kỳ hạn hiện hành tính theo số ngày thực tế gửi.

 • Các sổ tiền gửi có kỳ hạn được mở từ ngày 1/8/2022, khách hàng có nhu cầu rút một phần vốn gốc trước hạn được trả lãi không kỳ hạn trên phần vốn gốc đó. Phần vốn còn lại được hưởng lãi như lãi suất ban đầu.

 • Tiền gửi có kỳ hạn đến hạn trùng vào ngày nghỉ theo quy định, khách hàng rút vào ngày làm việc tiếp theo đầu tiên.

 • Khách hàng gửi tiền nếu rút tiền trong vòng 3 ngày kể từ ngày gửi, phải chịu phí kiểm đếm 0,02% số tiền rút.

 • Khách hàng có nhu cầu vay cầm cố sổ tiền gửi tiết kiệm, lãi suất vay bằng lãi suất tiền gửi cộng thêm 1% / năm.