Tiền Gửi Tiết Kiệm

Quỹ Tín Dụng Mỹ Bình nhận tiền gửi tiết kiệm:

  • Lãi suất cạnh tranh theo thị trường

  • Được cầm cố Sổ tiền gửi để vay tiền trước khi đáo hạn

  • Kỳ hạn gửi tiết kiệm đa dạng

  • Tin cậy, bảo mật thông tin

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm: (áp dụng từ ngày 30/6/2022)

Kỳ hạn gửi Lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm) Lĩnh lãi hàng quý (%/năm) Lĩnh lãi hàng tháng (%/năm)
Không kỳ hạn 0.20
1 tháng 4.50
2 tháng 4.50 4.45
3 tháng 4.50 4.45
4 tháng 4.50 4.45
5 tháng 4.50 4.45
6 tháng 5.80 5.70 5.60
7 tháng 5.80 5.70 5.60
8 tháng 5.80 5.70 5.60
9 tháng 5.80 5.70 5.60
10 tháng 5.80 5.70 5.60
11 tháng 5.80 5.70 5.60
12 tháng 5.80 5.70 5.60
13 tháng 5.80 5.70 5.60
18 tháng 5.80 5.70 5.60
24 tháng 5.80 5.70 5.60
  • Cơ sở tính lãi là 365 ngày.

  • Lãi được tính trên số ngày thực tế.

  • Tiền gửi có kỳ hạn, nếu khách hàng rút trước hạn được hưởng lãi suất không kỳ hạn tại thời điểm rút.

  • Khách hàng gửi tiền nếu rút tiền trong vòng 3 ngày kể từ ngày gửi phải chịu phí kiểm đếm 0.02% số tiền rút.

  • Khách hàng có nhu cầu vay cầm cố sổ tiền gửi tiết kiệm, lãi suất vay bằng lãi suất tiền gửi cộng thêm 3% / năm.