Thông Báo Tuyển Dụng

Thông Báo Tuyển Dụng 2024 - Tháng 2

Quỹ Tín Dụng Mỹ Bình cần tuyển 2 nữ nhân viên:

  • Bằng đại học: quản trị kinh doanh, tài chính, ngân hàng, kế toán, kinh tế

  • Thường trú tại Mỹ Bình, Mỹ Long, Mỹ Hòa Hưng, Bình Khánh

  • Nộp hồ sơ có đơn xin việc viết tay

  • Vui lòng không liên lạc qua điện thoại